Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska

to młoda i dynamiczna osoba, która w lipcu 2014 roku otworzyła Kancelarię Adwokacką. Posiada ona wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe, zapewniające należytą reprezentację oraz obronę interesów klientów w zakresie różnych gałęzi prawa (prawo karne, prawo pracy, rodzinne, administracyjne, cywilne, gospodarcze).
Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska jest absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dodatkowo w latach 2004–2006 zdobywała wiedzę z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Moneta.

W 2011 roku

ukończyła stacjonarne czteroletnie studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska rozwijała się naukowo, uzyskując w ten sposób solidne podstawy teoretyczne. Jest autorką wielu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa cywilnego. Ma również doświadczenie dydaktyczne, ponieważ prowadziła ćwiczenia i wykłady ze studentami prawa oraz administracji na UMK w Toruniu.
W 2013 roku publicznie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Ochrona konsumenta w umowach o kredyt konsumencki na tle prawnoporównawczym”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych – prawo – prawo cywilne

Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 28 lutego 2014 roku została wpisana na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.
Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska bardzo dobrze zna język angielski i niemiecki. W 2002 roku zdała egzamin językowy First Certificate in English.

W 2005 roku uzyskała Certyfikat języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. W styczniu 2008 roku ukończyła również specjalistyczny kurs języka angielskiego prawniczego.
Nabyte umiejętności lingwistyczne gwarantują należyte prowadzenie spraw nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Praktyka

Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska od 2008 roku praktykowała w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Toruniu. Ponadto przez okres blisko 10 lat obejmowała stanowisko koordynatora porad prawnych i wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata, tzn. sporządzała pisma procesowe i opinie prawne, obsługiwała zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych oraz prowadziła poradnictwo w zakresie różnych dziedzin prawa.
Obecnie adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska w swojej doskonale wyposażonej kancelarii wykorzystuje najnowsze technologie, bazuje nie tylko na własnych zasobach wiedzy i informacji, ale również na aktualizowanych na bieżąco programach prawniczych oraz środkach komunikacji elektronicznej. Cechuje ją indywidualne podejście do klienta, pracowitość i głębokie zaangażowanie w każdą sprawę, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.
Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, zachowując pełną uczciwość i dyskrecję.

Moja Oferta

Prawo Cywilne

Prawo zobowiązań . Prawo rzeczowe . Prawo Spadkowe

Prawo Rodzinne

Rozwody . Separacje . Alimenty . Ustalenie ojcostwa i inne

Prawo Karne

Zażalenia . Sprawy z oskarżenia prywatnego . Zamiana kar . Sprawy o odszkodowanie i inne

Prawo Pracy

Emerytury . Renty . Świadczenia i inne

Prawo Administracyjne

Odwołania od decyzji . Skargi . Wnioski i inne

Oferta Dla Przedsiębiorców

Pomoc prawna . Reprezentacja . Rejestracja spółek i inne

Napisz do mnie

    Imię

    Nazwisko

    Numer telefonu

    E-mail

    Wiadomość