Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska to młoda i dynamiczna osoba, która w lipcu 2014 roku otworzyła Kancelarię Adwokacką. Posiada ona wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe, zapewniające należytą reprezentację oraz obronę interesów klientów w zakresie różnych gałęzi prawa (prawo karne, prawo pracy, rodzinne, administracyjne, cywilne, gospodarcze).

Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska jest absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dodatkowo w latach 2004–2006 zdobywała wiedzę z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Moneta.

W 2011 roku ukończyła stacjonarne czteroletnie studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska rozwijała się naukowo, uzyskując w ten sposób solidne podstawy teoretyczne. Jest autorką wielu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa cywilnego. Ma również doświadczenie dydaktyczne, ponieważ prowadziła ćwiczenia i wykłady ze studentami prawa oraz administracji na UMK w Toruniu.
W 2013 roku publicznie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Ochrona konsumenta w umowach o kredyt konsumencki na tle prawnoporównawczym”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych – prawo – prawo cywilne.


Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 28 lutego 2014 roku została wpisana na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.


Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska bardzo dobrze zna język angielski i niemiecki. W 2002 roku zdała egzamin językowy First Certificate in English, a w 2005 roku uzyskała Certyfikat języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. W styczniu 2008 roku ukończyła również specjalistyczny kurs języka angielskiego prawniczego.
Nabyte umiejętności lingwistyczne gwarantują należyte prowadzenie spraw nie tylko w Polsce, ale również za granicą.


Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska od 2008 roku praktykowała w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Toruniu. Ponadto przez okres blisko 10 lat obejmowała stanowisko koordynatora porad prawnych i wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata, tzn. sporządzała pisma procesowe i opinie prawne, obsługiwała zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych oraz prowadziła poradnictwo w zakresie różnych dziedzin prawa.
Obecnie adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska w swojej doskonale wyposażonej kancelarii wykorzystuje najnowsze technologie, bazuje nie tylko na własnych zasobach wiedzy i informacji, ale również na aktualizowanych na bieżąco programach prawniczych oraz środkach komunikacji elektronicznej. Cechuje ją indywidualne podejście do klienta, pracowitość i głębokie zaangażowanie w każdą sprawę, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.
Adwokat dr Alicja Osowska-Kowalska postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, zachowując pełną uczciwość i dyskrecję.


Wykaz publikacji naukowych adw. dr Alicji Osowskiej-Kowalskiej:

Najważniejsze Usługi

Świadczymy usługi dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
dr Alicja OSOWSKA-KOWALSKA
ADWOKAT

Adres: ul. Wilcza 15, 87-100 TORUŃ
Telefon: +48-604-493-044
E-mail: alicja.osowska@op.pl